• řešení akutních gynekologických obtíží
 • diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu
 • ultrazvuková diagnostika
 • onkologická prevence
 • komplexní péče v oblasti antikoncepce / konzultace antikoncepčních metod, zavádění antik. tělísek
 • problematika neplodnosti a spolupráce s centry léčby neplodnosti
 • očkování proti rakovině děložního čípku
 • diagnostika vrozených vývojových vad plodu ve spolupráci s gynekologickým oddělením KNTB Zlín a PREDIKO Zlín

PÉČE V TĚHOTENSTVÍ

 • časná ultrazvuková diagnostika gravidity
 • těhotenské poradny, pravidelná ultrazvuková kontrola plodu
 • informace o možnostech prenatálního screeningu, spolupráce s centry prenatální diagnostiky
 • možnost přítomnosti partnera při vyšetření