Naše ambulance mají uzavřenu smlouvu o hrazení péče s následujícími pojišťovnami:

Nepojištěné pacientky, nebo klientky jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle cen výkonů a vyšetření.